Slide
Alates 2019 aasta jaanuarist on iga ettevõtja kohustatud täiendama töökeskkonnaalast riskianalüüsi psühhosotsiaalsete riskide analüüsiga

Vaimne tervis vajab samamoodi kaitset nagu füüsiline tervis.
Põhilisteks psühhosotsiaalsete ohtude ennetamise ja vähendamise vahenditeks on järgmised tegevused:

Töö ümberkorraldamine selliselt, et vähendada füüsilist ja psühholoogilist pingutust ja survet töötajale tööülesannete täitmisel
Töötajate konfidentsiaalne nõustamine
Konflikti lahendamise protseduuri väljatöötamine
Ületundide vähendamine ja ebaregulaarse töögraafiku korrastamine

Läbiviidud uuringud tõestavad, et enamasti ilmnevad tööga seotud psühhosotsiaalsed ohud olukordades kus tööülesannete keerukus ning iseloom ja töötaja oskused ning strateegiad nendega toimetulekuks ebaõnnestuvad. Põhjuseid selleks võib olla mitmeid, nagu kiire töötempo, halvasti korraldatud kommunikatsioon, üle- või alakvalifitseeritud töötajad, pinged ja vägivald töökeskkonnas või kodus, vale karjääri valik või töö ja eraelu tasakaalu puudumine.

Nõustamine pakub töötajale tuge keeruliste olukordadega toimetulekuks, erapooletut tagasisidet ning konfidentsiaalset ja usalduslikku õhkkonda eneseanalüüsiks.

Võõras Sõber nõustamisformaat

A-G Projekt OÜ poolt pakutava nõustamisformaadi Võõras Sõber tutvustus

Võõras Sõber on ainulaadne tööstressi ja läbipõlemist ennetav nõustamisformaat, mis on auhinnatud kui Ajujaht 2019 TOP10 äriidee, 2019 parim sotsiaalne ettevõte (SEV ja SEB auhind) ja 2019 Eesti Tööandjate Keskliidu lemmik töövõime languse ennetamisel.

Meie kliendibaasis on 50+ organisatsiooni nii avalikust kui erasektorist, kes on usaldanud meid nende kokku üle 10 000+ töötajale tuge pakkuma.

Alates jaanuarist 2022 anname oma koostööpartneritele välja kvaliteedimärki tunnustamaks tööandjaid, kes investeerivad vaimset tervist hoidva kultuuri edendamisse töökohal.

Olenevalt lepingu mahust ja tingimustest on ühe kolmetunnise nõustamissessiooni hinnaks 2023. aastal 95 – 130 EUR / sessioon, 1.5h nõustamissessiooni hind jääb vahemikku 60 – 85 EUR / sessioon.

*hinnale lisandub käibemaks

Meie kabinetis ootavad Sind alati kohv, tee, vesi, küpsised ja nõustaja, kes Sind päriselt kuulab!

Aja Võõras Sõber nõustaja juurde saavad broneerida nii äri- kui erakliendid siin:  https://agprojekt.simplybook.it/

Tööpsühholoogi konsultatsioon

kuidas ennetada stressi ja läbipõlemist, kuidas aidata suurendada ettevõtte positiivset kuvandit ja töö tulemuslikkust.
Küsi pakkumist!

Töö- ja organisatsioonipsühholoog

Tööpsühholoogid keskenduvad inimeste töökäitumisele, et suurendada nende tootlikkust, rahulolu tööga ja organisatsiooni üldist efektiivsust.

Tööpsühholoog rakendab psühholoogilisi teadmisi, teooriat ja praktikat töökoha organisatsioonilistes küsimustes, nagu kultuur ja muutused nii üksikisiku kui ka meeskonna tasandil. Tööpsühholoogia valdkond kattub paljude teiste valdkondadega, sealhulgas ergonoomika, personalijuhtimine ja ajajuhtimine. Koostöö on tavaline juhtkonna, personalitöötajate ning koolitus- ja arendusjuhtide, karjäärinõustajate ja juhtimiskonsultantide, äritreenerite, ergonoomide ja psühholoogide, ametiühingute esindajate ning töötajatega nii meeskondades kui ka individuaalselt.

Tööpsühholoogi põhilised töövaldkonnad on:

töötajate nõustamine ja isiklik areng
töökeskkonna kujundamine
organisatsiooni areng ja muutused
tulemuslikkuse hindamine ja karjäärinõustamine
personali valik ja hindamine
 erinevad koolitused
töötajate omavahelised suhted
motivatsioon

Koostöö organisatsioonidega

Koostöös organisatsiooniga saab tööpsühholoog aidata, töötada välja, rakendada või hinnata töötajate valikumenetlusi, sealhulgas psühhomeetrilisi teste ja struktureeritud intervjuusid:

arendada talentide haldamise protsesse ja süsteeme, et organisatsioonid saaksid tuvastada ja arendada oma suure potentsiaaliga töötajaid;
pakkuda töötajatele juhendamist ja nõustamist, et aidata neil oma karjääri planeerida ja juhtida;
disainida tulemuslikkuse hindamise süsteeme, mis võimaldavad organisatsioonil mõõta, juhtida ja premeerida oma töötajate tulemusi;
töötada ükshaaval üksikisikutega, et aidata neil oma organisatsiooniliste eesmärkide saavutamisel edukamaks ja tulemuslikumaks saada, suurendades samal ajal ka nende isiklikku heaolu;
analüüsida töötajate koolitusvajadusi, teha kindlaks oskuste puudujäägid ja teha kindlaks, kuidas seda lünka kulutõhusalt lahendada;
kavandada, arendada ja korraldada koolitus- ja arendusprogramme;
vahendada olukordi, kus töötajate ja juhtkonna vahel on konflikt või töövaidlus;
kavandada, arendada ja rakendada algatusi, mille eesmärk on aidata töötajatel edukalt toime tulla oma töökohal toimuvate muutustega, nagu ümberkorraldamine, koondamine või uued äriprotsessid.