5 olulist sammu töötajate kaasatuse suurendamiseks

Varasemast rohkem määrab tänapäeval just töötajate energia, pühendumus ning kaasatus ettevõtete potentsiaali ja võime konkurentsis püsima jääda. https://www.gallup.com/ töökoharaporti kohaselt iseloomustab piisav kaasatus enda tööülesannetes keskmiselt vaid 15% töötajaid. Siinkohal on mõeldud just emotsionaalset kaasatust ehk energia, aja ning oskuste pühendamist. Nii praegune ärikeskkond kui üldine maailmakorraldus on muutumas kiiremini kui kunagi varem. Sellega seoses …

5 olulist sammu töötajate kaasatuse suurendamiseks Read More »

5 suurimat viga, mida algajana projektijuhtimisel vältida

Esmakordne juhiroll on kahtlusteta hirmuäratav: eelkõige just siis, kui sellega kaasneb suur rahaline vastutus või kui seistakse silmitsi piiratud ajaliste ressurssidega. Akrediteeritud projektijuhiks ei sünnita ning alati pole võimalik selleks ka eelnevalt valmistuda. Ometigi peab iga ettevõtte juhtivtöötaja mingis etapis paratamatult võtma vastutuse mingi protsessi või projekti juhtimise eest. Kindlasti ei saa juhipositsioonil olles juhtimisest …

5 suurimat viga, mida algajana projektijuhtimisel vältida Read More »

Neli vaatenurka, kuidas vähendada töötajate hirmu tööalaste muutuste ees.

Edukuse klassikaline mudel soodustab muutust: elukestvad õpingud ning pidev eneseareng on peamisteks märksõnadeks, et säilitada  konkurentsivõime. Teoreetilisel tasandil on kerge järgida ideed, et vaid oskus muutuda võimaldab edu. Sellegipoolest näitab praktika, et enamik ettevõtteid jääb vanade, eelkõige mugavate harjumuste juurde. USA tööpsühholoogid Gino ning Staats usuvad teadvat, mis seab edu võimalikkuse ohtu. Esiteks – kuigi …

Neli vaatenurka, kuidas vähendada töötajate hirmu tööalaste muutuste ees. Read More »

Kaubandussektori väljakutse! Kuidas hoida oma töötajate vaimset tervist?

Olenemata sellest, millised on kellegi uskumused ja suhtumine viiruse levikusse, maskide ja muude kaitsevahendite kandmisse ja kasutamisse ning vaktsineerimisse, tuleb kõigil tõdeda, et tegemist on keeruliste ja pingeliste aegadega. Väga keeruliseks ja pingeliseks on selle taustal muutunud ka pere- või sõpruskonna või töösituatsioonidega seotud suhted.Ühiskond on oma vaadetelt lõhestunud ning need vaated on jagunenud üsna …

Kaubandussektori väljakutse! Kuidas hoida oma töötajate vaimset tervist? Read More »

Kriisidega toimetulek

Allolevas terviseinfo.ee blogis kirjutab meie tööpsühholoog üksikisiku, kolleegi ja tööandja võimalustest ja vastutusest, et keerulisel ajal toime tulla. Inimese toimetulek rasketes ja keerulistes oludes sõltub suuresti tema oskusest kohaneda, eristada olulist ja kontrollitavat paratamatusest ning oskusest ja julgusest õigel hetkel abi küsida. Rääkides töökeskkonnast saame vaadelda inimese toetamist kolmest vaatepunktist: Kuidas inimene saab ise ennast …

Kriisidega toimetulek Read More »

Kuidas suurendada oma tähelepanuvõimet ja vähendada vahelesegamist?

Kas üks sinu uue aasta lubadustest oli, et teed tööajal rohkem mõtestatult tööd või istud üldse vähem sotsiaalmeedias? Aga juba esimestel päevadel avastad, et see polegi nii lihtne. Elu nö sõidab sisse oma helide ja liikumistega. Lihtne Messengeri helin, mis teavitab uuest sõnumist, märguanne, mis kuulutab saabunud e-kirjast, telefon, töökaaslased, pereliikmed, kõik nõuavad tähelepanu. Ja …

Kuidas suurendada oma tähelepanuvõimet ja vähendada vahelesegamist? Read More »

Vähem on rohkem ehk miks tasub just puhkamisele rohkem rõhku panna, et töötulemusi parandada

Inimesed on sajandeid mõistnud, et puhkus on edu, tervise ja õnne jaoks ülioluline. Öeldakse ju, et isegi Jumal puhkas seitsmendal päeval ja on teada, et traditsiooniliselt on seda teinud ka inimesed.Viimase paarikümne aasta jooksul loobub aga üha enam töötajaid oma puhkeajast vahetades selle järjest enamate töötundide vastu kontoris või kaugtööl. Kasvanud töömahud ja hägustunud piirid …

Vähem on rohkem ehk miks tasub just puhkamisele rohkem rõhku panna, et töötulemusi parandada Read More »

Kuidas tulla toime ebamäärasuse ja teadmatusega?

Me tunneme ennast hästi ja kindlalt, kui asjad lähevad plaanipäraselt. Kui meie ellu tekib teadmatus ja ebamäärasus, võib see panna meid tundma stressi ja ärevust. Keegi ei saa ootamatusi vältida, kuid need lihtsad sammud aitavad paremini ebamäärasusega toime tulla: Ole enda vastu lahke. Mõned inimesed tulevad teadmatusega paremini toime kui teised. Tuleta endale meelde, et …

Kuidas tulla toime ebamäärasuse ja teadmatusega? Read More »

Eesti suurima äriideede konkursi “Ajujaht” parimaks sotsiaalseks ettevõtteks valiti tööandjatele loodud nõustamisteenus Võõras Sõber, mis aitab ennetada ja paremini toime tulla tööstressi ja läbipõlemisega.

Nõustamisteenus Võõras Sõber seisab selle eest, et vaimse tervise probleemid ei oleks vähenenud töövõime põhjuseks ning juba selle lõksu langenud töötajatel oleks olemas tugi. Lahenduse muudab unikaalseks süsteem, mis võimaldab töötajatel pääseda nõustamisele anonüümselt ning tööandja tasub vaid toimunud nõustamissessioonide eest. Tänu sellisele lahendusele on võimalik ennetada läbipõlemist ja töötaja saab võimaluse end õigel hetkel …

Eesti suurima äriideede konkursi “Ajujaht” parimaks sotsiaalseks ettevõtteks valiti tööandjatele loodud nõustamisteenus Võõras Sõber, mis aitab ennetada ja paremini toime tulla tööstressi ja läbipõlemisega. Read More »

Miks peaks tööandja mõtlema töötaja vaimse tervise kaitsmisele ning milliseid vaimse tervise riske tuleks töökeskkonnas tähele panna?

Alates jaanuarist 2019 on iga ettevõtja, olenemata ettevõtte suurusest, kohustustatud üle vaatama ja vajadusel täiendama töökeskkonnaalast riskianalüüsi psühhosotsiaalsete riskide analüüsiga ning kui need ohud on kaardistatud, siis koostama tegevuskava psühhosotsiaalsete ohtude ennetamiseks ja vähendamiseks. Ehk, nii nagu kiiver ja kindad on töötajale antud kaitseks füüsiliste vigastuste eest, nii tuleb ettevõttel leida vahendid ka vaimse tervise …

Miks peaks tööandja mõtlema töötaja vaimse tervise kaitsmisele ning milliseid vaimse tervise riske tuleks töökeskkonnas tähele panna? Read More »