Originaalartikkel

Kaubandussektori väljakutse! Kuidas hoida oma töötajate vaimset tervist?

Olenemata sellest, millised on kellegi uskumused ja suhtumine viiruse levikusse, maskide ja muude kaitsevahendite kandmisse ja kasutamisse ning vaktsineerimisse, tuleb kõigil tõdeda, et tegemist on keeruliste ja pingeliste aegadega. Väga keeruliseks ja pingeliseks on selle taustal muutunud ka pere- või sõpruskonna või töösituatsioonidega seotud suhted.Ühiskond on oma vaadetelt lõhestunud ning need vaated on jagunenud üsna …

Kaubandussektori väljakutse! Kuidas hoida oma töötajate vaimset tervist? Read More »

Kriisidega toimetulek

Allolevas terviseinfo.ee blogis kirjutab meie tööpsühholoog üksikisiku, kolleegi ja tööandja võimalustest ja vastutusest, et keerulisel ajal toime tulla. Inimese toimetulek rasketes ja keerulistes oludes sõltub suuresti tema oskusest kohaneda, eristada olulist ja kontrollitavat paratamatusest ning oskusest ja julgusest õigel hetkel abi küsida. Rääkides töökeskkonnast saame vaadelda inimese toetamist kolmest vaatepunktist: Kuidas inimene saab ise ennast …

Kriisidega toimetulek Read More »

Miks peaks tööandja mõtlema töötaja vaimse tervise kaitsmisele ning milliseid vaimse tervise riske tuleks töökeskkonnas tähele panna?

Alates jaanuarist 2019 on iga ettevõtja, olenemata ettevõtte suurusest, kohustustatud üle vaatama ja vajadusel täiendama töökeskkonnaalast riskianalüüsi psühhosotsiaalsete riskide analüüsiga ning kui need ohud on kaardistatud, siis koostama tegevuskava psühhosotsiaalsete ohtude ennetamiseks ja vähendamiseks. Ehk, nii nagu kiiver ja kindad on töötajale antud kaitseks füüsiliste vigastuste eest, nii tuleb ettevõttel leida vahendid ka vaimse tervise …

Miks peaks tööandja mõtlema töötaja vaimse tervise kaitsmisele ning milliseid vaimse tervise riske tuleks töökeskkonnas tähele panna? Read More »